Birlik Kuruluş Dilekçesi

1.     En az 16 kişi ile kurulur ve yıllık 24 ton bal  üretimi olması gerekir,

2.     Tüzük kurucu üyeler tarafından imza altına alınacak,

3.     İlde ise valilik, ilçede ise kaymakamlığa dilekçe yazılacak,

 

 

 

 

Dilekçe örneği;

 

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı………Müdürlüğüne

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 29.06.2004 tarih ve 5200 sayılı yasasına göre ……….. Bal üreticisinin katılımıyla ………………Bal üreticileri birliği tüzüğü imza altına alınmıştır……………. Bal üreticileri birliğinin kurulması için gerekli işlemlerin başlatılmasını saygılarımızla  arz ederiz.

Eki:1 adet tüzük,
…..Adet nüfus kağıdı fotokopisi,
…..Adet ikametgah
…. Adet çiftçi belgesi

1 Adet Kapasite raporu.