Üye Girişi
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Son Makaleler
Facebook
Haber Bülteni
Ad Soyad :
E-Mail :
Bal Ürt. Birlğ. Kuruluş Evrk.

 

 

ÜRETİCİ BİRLİĞİ KURMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER 

1-    Dilekçe ( 5 kişilik geçici yönetim kurulunun isim ve imzaları ile)

2-    4 adet tüzük

3-    4 adet kurucu üye listesi

4-    4 adet geçici yönetim kurulu listesi

5-    Kuruluşa katılan üyelerin güncel ÇKS Belgeleri

6-    Kurucuların Nüfus cüzdan fotokopileri (T.C.Kimlik No’lu)

7-    Kurucuların Adrese Dayalı Kayıt Sistemine göre ikametgahları

8-    Kurucuların Çiftçi Belgeleri (Ziraat Odasından alınacaktır)

9-    2 Adet kapasite raporu (İl/İlçe Tarım Müdürlüğünden)

 

Tarımsal Üretici Birlikleri en az 16 gerçek ve/veya tüzel kişiliğin bir araya gelmesi ile kurulmaktadır.

Üretici birlikleri hangi yasaya göre kurulmaktadır?

 

Tarımsal üretici birlikleri 06.7.2004 tarihli ve 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5200 sayılı yasaya göre kurulmaktadır.

 

 

Üretici birliklerinin amacı nedir?

 

Bu kanunun amacı; üretimi talebe göre plânlamak, ürün kalitesini iyileştirmek, kendi mülkiyetine almamak kaydıyla pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslararası ölçekte pazarlama gücünü artırıcı tedbirler almak üzere tarım üreticilerinin, ürün veya ürün grubu bazında bir araya gelerek, tüzel kişiliği haiz tarımsal üretici birlikleri kurmalarını sağlamaktır.

 

 

ÜRETİCİ BİRLİĞİ KURULMASI İÇİN GEREKLİ OLAN

ASGARİ ÜRETİM KAPASİTELERİ

         

Yukarıdaki belirtilen asgari üretim kapasitesine sahip gerçek ve tüzel kişiliğe haiz 16 üretici imzaladıkları tüzük ve kuruluş belgeleri ile Bakanlığa müracaat ederek tüzel kişilik

kazanırlar.

ASGARİ BİTKİSEL ÜRETİM KAPASİTESİ

Üretici birliğini oluşturacak Üreticilerin toplam Asgari Üretim Miktarı

Ürün veya Ürün grubu Bazında İlçe Üretiminin ’unu teşkil etmelidir.

Bir İlçedeki Ürün veya Ürün Grubu Bazındaki Üretim Miktarı

İlin Toplam Üretiminin P’sini aşıyorsa, olarak alınan kapasite şartı %5 olarak uygulanır

ASGARİ HAYVANSAL ÜRETİM  KAPASİTELERİ

Süt

Pazarlanabilir Yıllık Üretim

3600 Ton

Kırmızı Et

Pazarlanabilir Yıllık Üretim

320 Ton

Kanatlı Hayvan Eti

Yıllık Üretim

100 Bin Adet

Yumurta

Yıllık Üretim

16 Milyon Adet

Bal

Yıllık Üretim

24 Ton

Koza ve Ham İpek

Yıllık Üretim

400 Kg

ASGARİ SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ KAPASİTELERİ

YETİŞTİRİCİLİK

Deniz Ürünleri

Yıllık Üretim

100 Ton

İç Su Ürünleri

Yıllık Üretim

80 Ton

AVCILIK

Deniz Ürünleri

Yıllık

1600 Ton

İç Su Ürünleri

Yıllık

400 Ton

ASGARİ ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ KAPASİTELERİ

Organik Tarımsal Üretim Sistemi İle Yetiştirilen Ürünler

Kurulacak Birliklerde Kapasite Şartı Aranmaz.

 

Üretici birliklerinin kuruluş ve tescili nasıl yapılır?


Birlikler; ürün veya ürün grubu bazında faaliyet gösteren ve tüzüklerinde belirlenen miktardaki tarımsal üretimi bu kuruluşlar aracılığıyla pazarlamayı taahhüt eden, en az onaltı tarım üreticisinin bir araya gelmesiyle, asgarî ilçe düzeyinde kurulur. Birliğin toplam üretim kapasitesinin ürün bazında, Bakanlık tarafından yönetmelikle belirlenecek asgarî düzeyin altında olmaması gerekir. Birlik, üyelerin imzaladıkları tüzük ile Bakanlığa müracaatları sonucunda tüzel kişilik kazanır.

Birlik tüzüğünün; gerçek kişiler tarafından bizzat, tüzel kişiler tarafından yetkili temsilcilerince imzalanmış olması şarttır. Birlik tüzüğü ve ekleri, bakanlıkça otuz gün içinde incelenir. Birlik tüzüğünü imzalayarak kurucu üye sıfatını kazanan üreticiler, kendi aralarından beş kişilik geçici yönetim kurulunu seçerler. Geçici yönetim kurulu, ilk genel kurula kadar birliği temsil eder.